Maduixes amb taronja i vermut / Fresas con naranja y vermut / Strawberries with orange and vermouth / Morango com laranja e vermouth

- Tallar 500 g de maduixes en trossos petits i barrejar-les amb 6 cullerades de sucre fins que comenci a fer-se líquid. Deixar reposar mitja hora i afegir dues cullerades de vermut negre, 5 fulles de menta tallades ben petites i suc de taronja fins que quasi les cobreixi.
- Cortar 500 g de fresas en trozos pequeños y mezclarlas con 6 cucharadas de azúcar hasta que empiece a hacerse líquido. Dejar reposar media hora y añadir, dos cucharadas de vermut rojo, 5 hojas de menta cortadas muy pequeñas y zumo de naranja hasta que casi las cubra.
- Cut 500 g of strawberries in small pieces and mix them with 6 soup-spoons of sugar till its melt. Let it together for half an hour and mix with two soup-spoons of vermouth rosso, 5 mint leaves cut tiny and orange juice till strawberries are almost cover.
- Cortar 500 g de morango em pedaços pequenos e as misturar com 6 colheres grandes de açúcar até se disolver. Deixar junto por meia hora e misturar com duas colheres grandes de vermouth rosso, 5 folhas de hortelã cortadas bem pequenas e suco de laranja até os morangos fiquem quase cobertos.

Paella de conill / Paella de conejo / Rabbit "paella"/ "Paella" de coelho


- En quatre cullerades d'oli fregir mig conill tallat a trossos. Quan estigui fregit, retirar i afegir una ceba tendra mitjana tallada ben petita. Després, afegir un pebrot verd mitjà tallat a dauets i una dent d'all matxacada amb una cullerada de julivert. Quan tot estigui fregit, afegir una culleradeta de pebre vermell i dos cullerades de tomàquet triturat. Quan el tomàquet hagi perdut l'aigua, afegir mig got de vi blanc. En evaporar-se, afegir 5 tassetes de cafè d'arròs i remoure. Després els trossos de conill. Afegir el doble de brou de pollastre que d'arròs i uns brins de safrà. Després de dos minuts bollint provar de sal i afegir mig got de pèssols. Deixar fins que el brou s'evapori.

- En cuatro cucharadas de aceite freir medio conejo cortado a trozos. Cuando esté frito, retirar y añadir una cebolleta mediana cortada muy pequeña. Después, añadir un pimiento verde mediano cortado a daditos y un diente de ajo machacado con una cucharada de perejil. Cuando todo esté frito, añadir una cucharadita de pimentón y dos cucharadas de tomate triturado. Cuando el tomate haya perdido el agua, añadir medio vaso de vino blanco. Al evaporarse, añadir cinco tazas de café de arroz y remover. Después los trozos de conejo. Añadir el doble de caldo de pollo que de arroz y unas hebras de azafrán. Después de dos minutos hirviendo probar de sal y añadir medio vaso de guisantes. Dejar hasta que el caldo se evapore.

- In four soup-spoons of oil fry half a rabbit in pieces. When it is fried, put it out and add one medium spring onion cut tiny. Later, add one medium green pepper cut in little dices and a smashed garlic clove with a soup-spoon of parsley. When everything si fried, add a tea-spoon of paprika and two soup-spoons of grinded tomato. When tomato has lost water, add half a glass of white wine. After it evaporates, add five tea-cups of rice and mix. Put the rabbit back. Add two times of stock than rice and some saffron. After two minutes boiling check the salt and add half a glass of peas. Let boil until stock is evaporated.

- Em quatro colheres grandes de azeite fritar medio frango cortado em pedaços. Quando estiver cozinhado, adicionar uma cebolinha mediana cortada pequena. Depois, adicionar um pimento verde mediano em dadinhos e um dente de alho triturado com um colher grande de salsinha. Quando todo estiver frito, adicionar uma colher pequena de pimentão vermelho e duas colheres grandes de tomate triturado. Quando o tomate tiver perdido o àgua, adicionar medio copo de vinho branco. Ao se evaporara, adicionar cinco xícaras de arroz e misturar. Pôr os pedaços de coelho. Adicionar o duplo de caldo de canja do que arroz e uns fios de açafrão. Depois de dois minutos fervendo, testar de sal e adicionar um copo de ervilhas. Deixar ferver até o caldo se evaporar.

Crema catalana amb gerds / Crema catalana con frambuesas / Catalan cream with raspberries / Creme catalana com framboesas


- Bollir 750 ml de llet amb un got de sucre, la pell d'una llimona, una branca de canyella i una vainilla. Quan hagi bollit, colar. Quan la llet s'hagi refredat una mica, afegir 250 ml de llet amb 8 rovells d'ou i 3 cullerades ben plenes de farina de blat. Calentar a foc lent fins que espessi sense parar de remoure. Posar en un pot a refredar amb un film alimentari tocant la superfície. Quan estigui freda, posar sobre uns gerds, afegir sucre per sobre i cremar.

- Hervir 750 ml de leche con un vaso de azúcar, la piel de un limón, una rama de canela y una vainilla. Cuando haya hervido, colar. Al enfriarse un poco la leche, añadir 250 ml de leche con 8 yemas de huevo y 3 cucharadas muy llenas de harina de maíz. Calentar a fuego lento hasta que espese sin parar de remover. Poner en un recipiente a enfriar con un film alimentario tocando la superfície. Cuando esté fría, poner sobre unas frambuesas, añadir azúcar por encima y quemar.

- Boil 750 ml of milk with a glass of sugar, the peel of one lemon, a branch of cinnamon and a vanilla bean. When it is boiled, strain. After it be less hot, add 250 ml of milk with 8 egg yolks and 3 very full soups-poons of corn starch. Heat in a low fire without stopping moving. Put in a pot with alimentary film touching the surface and get cold. When it is cold, add it over some raspberries, put sugar on the top and burn.

- Ferver 750 ml de leite com um copo de açúcar, a pele dum limão, uma rama de canela e uma baunilha. Quando estiver fervido, coar. Depois se esnfrie um pouco, adicionar 250 ml de leite com 8 gemas de ovo e 3 colheres grandes bem cheias de amido de milho. Esquentar em fogo leve até ficar grosso sem parar de mexer. Colocar num pote a esfriar com filme alimentar tocando a superfície. Quando estiver tudo frio, espalhar a creme sobre umas framboesas, adicionar açúcar e queimar.