Crema catalana amb gerds / Crema catalana con frambuesas / Catalan cream with raspberries / Creme catalana com framboesas


- Bollir 750 ml de llet amb un got de sucre, la pell d'una llimona, una branca de canyella i una vainilla. Quan hagi bollit, colar. Quan la llet s'hagi refredat una mica, afegir 250 ml de llet amb 8 rovells d'ou i 3 cullerades ben plenes de farina de blat. Calentar a foc lent fins que espessi sense parar de remoure. Posar en un pot a refredar amb un film alimentari tocant la superfície. Quan estigui freda, posar sobre uns gerds, afegir sucre per sobre i cremar.

- Hervir 750 ml de leche con un vaso de azúcar, la piel de un limón, una rama de canela y una vainilla. Cuando haya hervido, colar. Al enfriarse un poco la leche, añadir 250 ml de leche con 8 yemas de huevo y 3 cucharadas muy llenas de harina de maíz. Calentar a fuego lento hasta que espese sin parar de remover. Poner en un recipiente a enfriar con un film alimentario tocando la superfície. Cuando esté fría, poner sobre unas frambuesas, añadir azúcar por encima y quemar.

- Boil 750 ml of milk with a glass of sugar, the peel of one lemon, a branch of cinnamon and a vanilla bean. When it is boiled, strain. After it be less hot, add 250 ml of milk with 8 egg yolks and 3 very full soups-poons of corn starch. Heat in a low fire without stopping moving. Put in a pot with alimentary film touching the surface and get cold. When it is cold, add it over some raspberries, put sugar on the top and burn.

- Ferver 750 ml de leite com um copo de açúcar, a pele dum limão, uma rama de canela e uma baunilha. Quando estiver fervido, coar. Depois se esnfrie um pouco, adicionar 250 ml de leite com 8 gemas de ovo e 3 colheres grandes bem cheias de amido de milho. Esquentar em fogo leve até ficar grosso sem parar de mexer. Colocar num pote a esfriar com filme alimentar tocando a superfície. Quando estiver tudo frio, espalhar a creme sobre umas framboesas, adicionar açúcar e queimar.

Tomàquet en una mossegada / Tomate en un mordisco / One-bite tomato / Tomate num bocado


- Tallar una fulla de massa de full en triangles petits. Sobre cada triangle, posar un tomàquet cirerol i una mica d'all tendre. Tancar el triangle sobre el tomàquet. Pintar amb oli, posar orenga i fornejar fins que estiguin daurats.

- Cortar una hoja de hojaldre en triángulos pequeños. Sobre cada triángulo, poner un tomate cherry y un poco de ajete. Cerrar el triángulo sobre el tomate. Pintar con aceite, poner orégano y hornear hasta que estén dorados.

- Cut a sheet of puff pastry in little triangles. Over every triangle, put a cherry tomato and a little bit of spring garlic. Close the triangle over the tomato. Paint with oil, punt oregano and bake until they be golden.

- Cortar uma folha de massa folhada em pequenos triângulos. Sobre cada triângulo, deixar um tomate cherry e um pouco de alho (quando ainda é novo, sem ter se formado a cabeça na planta). Fechar o triângulo sobre o tomate. Pintar com óleo e assar no forno até estiverem dourados.

Tiramisú


- Batre 8 rovells d'ou amb 150 g de sucre fins emblanquir-los. Després, afegir 500 g de mascarpone i un raig d'Amaretto, fins tenir una crema. Batre a punt de neu 8 clares i afegir-les a la crema  Posar una capa de la barreja en gots, fins la meitat. Per sobre, afegir una mica de cacau en pols i uns melindros secs (dit de dama) mullats en cafè i Amaretto. Cobrir amb una altra capa de la barreja de mascarpone. Acabar amb cacau en pols. Servir ben fred.

- Batir 8 yemas de huevo con 150 g de azúcar hasta blanquearlas. Después, añadir 500 g de mascarpone y un chorro de Amaretto, hasta tener una crema. Batir a punto de nieve 8 claras de huevo y añadirlas a la crema. Poner una capa de la mezcla en vasos, hasta la mitad. Por encima, añadir un poco de cacao en polvo y unos bizcochos de soletilla mojados en café y Amaretto. Cubrir con otra capa de la mezcla de mascarpone. Acabar con cacao en polvo. Servir bien frío.

- Whisk 8 egg yolks with 150 g of sugar until they be white. After it, add 500 g of mascarpone and a little bit of Amaretto, until having a cream. Whip 8 eggs whites until they be hard whipped and add them to the cream. Put a layer of the mixture in glasses, half glass. Put on it a little bit of cocoa powder and some ladyfingers cookies soaked in coffee and Amaretto. Cover with another layer of the mascarpone mixture. End with cocoa powder on the top. Serve cold.

- Bater 8 gemas de ovo com 150 g de açúcar até ficarem brancas. Depois, adicionar 500 g de mascarpone e um pouco de Amaretto, até ter uma creme. Bater 8 claras de ovo até ficarem a ponto de neve e adicionar à creme. Pôr uma camada de mistura em copos, até a metade. Por cima, adicionar cacau em pó e umas bolachas ladyfinger molhadas em café e Amaretto. Cubrir com outra camada de mistura de mascarpone. Terminar com cacau em pó. Servir frio.